МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ПАВЛОГРАДСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Радянська, буд. 50, тел. 6-45-51

Павлоградське міськрайонне управління юстиції повідомляє, що Міністерство юстиції України випускає в світ такі офіційні видання, як: “Систематичне зібрання чинного законодавства України” – офіційне видання Міністерства юстиції України, в якому публікуються нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Національного банку України, а також нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, зареєстровані в Міністерстві юстиції України та міжнародні договори. Видання виходять щомісячно у спеціальних теках з роз’ємними замками. Для кожного видання нормативно-правові акти підбираються за галузевими ознаками. Окрім цього, “Систематичне зібрання чинного законодавства України” забезпечується постійною підтримкою текстів актів у контрольному стані, тобто з кожним черговим томом виходить комплект змін до актів, опублікованих у попередніх томах, та нові акти поточного законодавства, що відносяться до відповідних галузей законодавства. Передплатний індекс 01379 – 265,26 грн. на 3 місяці, 530,52 грн. на 6 місяців. Періодичність виходу 12 шт. на рік.

“Кодекси України” – у цьому виданні друкуються тексти кодексів разом з досконалим довідниково-пошуковим апаратом. Кожний номер містить комплект змін до кодексів, опублікованих у попередніх номерах. Вони також виходять в теках з роз’ємними замками, що дозволяє швидко і зручно проводити оновлення.

Передплатний індекс 74252 – 199,77 грн. на 3 місяці, 399,54 грн. на 6 місяців. Періодичність виходу 12 шт. на рік.

“Офіційний вісник України. Зі змінами” – щотижневе видання, у якому публікуються всі поточні нормативно-правові акти, включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів за тиждень. Зазначене видання також видається у теках з роз’ємними замками.

Кожний номер містить комплект змін до актів, опублікованих у попередніх номерах. Двічі на рік видаються хронологічні покажчики до актів, опублікованих в “Офіційному віснику України”, а також алфавітно-предметний покажчик.

Відповідно до Указу Президента України від 10 червня 1997 року № 503 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності”, “Офіційний вісник України” включено до переліку офіційних друкованих видань, у яких підлягають оприлюдненню державною мовою закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Також інформуємо Вас, що журнал буде забезпечувати подальшу остійну підтримку в контрольному стані текстів нормативно-правових актів, які опубліковані з початку 2003 року. Передплатний індекс 01546 – 651,42 грн. на 3 місяці, 1302,84 грн. на 6 місяців. Періодичність виходу 52 шт. на рік.

“Бюлетень Міністерства юстиції України” – щомісячне науково-фахове видання, яке висвітлює діяльність Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ юстиції, надає роз’яснення чинного законодавства та коментарі з практики його застосування, містить наукові статті за результатами досліджень у правовій галузі, оприлюднює нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, розглядає проблемні питання, пропозиції до законодавства.

Передплатний індекс 22670 – 46,44 грн. на 3 місяці, 92,88 грн. на 6 місяців. Періодичність виходу 12 шт. на рік.

“Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку” – щотижневий бюлетень, у якому публікуються офіційні тексти нормативно-правових актів законодавчих органів та органів виконавчої влади з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку.

Передплатний індекс 74055 – 188,70 грн. на 3 місяці, 377,40 грн. на 6 місяців. Періодичність виходу 52 шт. на рік

Одночасно інформуємо Вас про підготовку до випуску з нового року оновленого періодичного довідникового видання «Покажчик нормативно-правових актів України». У ньому щомісячно буде подаватися: реєстр нових актів законодавства; відомості про акти, що втратили чинність, до яких внесено зміни, сфера дії яких змінена тощо. Важливою складовою журналу буде таблиця публікацій актів, з якої можна дізнатися перелік видань періодичної преси, в яких оприлюднені акти.

Передплатний індекс 74365 – 108, 54 грн. на 3 місяці, 217, 08 на 6 місяців.

Вищезазначену інформацію Вам необхідно розмістити на дошці оголошень вашого підприємства та у разі можливості зробити підписку на офіційні видання Міністерства юстиції України.

Провідний спеціаліст Павлоградського міськрайонного управління юстиції

О.С. Міщенко

[...]
Начало
[2965] [ 2966 ] [ 2967 ] [ 2968 ] [ 2969 ] [ 2970 ] [ 2971 ] [ 2972 ] [ 2973 ] [ 2974 ] [ 2975 ] [ 2976 ] [ 2977 ] [ 2978 ] [ 2979 ] [ 2980 ] [ 2981 ] [ 2982 ] [ 2983 ] [ 2984 ]

Информация с сайта: pv-gazeta.dp.ua