О возобновлении договора аренды земли
Комментарий специалиста Павлоградского горрайонного управления юстиции


Відповідно до статті 15 Закону України від 02.10.2003 р. № 1211-1V "про оренду землі" (далі - Закон) істотними умовами договору оренди землі є: об'єкт оренди; строк договору оренди; орендна плата; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об'єкта оренди; умови повернення земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін. Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов є підставою для визначення договору недійсним відповідно до Закону.

Згідно з частиною 1 статті 31 Закону договір оренди землі припиняється у разі закінчення строку на який укладено. У разі, якщо орендар продовжує користування земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то за відсутність письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору він підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором (стаття 33 Закону).

Поновлення договору оренди - це продовження строку дії договору. Оскільки однієї з істотних умов договору є строк дії договору і є внесення змін до договору оренди.

Відповідно до статті 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється шляхом укладання додаткової угоди між сторонами та її державної реєстрації.

Проте слід зазначити, що у випадку, якщо договір оренди був укладений із дотриманням усіх вимог, передбачених законодавством, і в договорі передбачалося поновлення цього договору, то рішення відповідної ради щодо поновлення договору оренди не потрібне. У такому разі орендарю слід звернутись за місцем державної реєстрації договору оренди земельної ділянки й продовжити строк його дії.

Разом із тим у випадку, коли раніше укладений договір оренди землі, строк дії якого закінчився, не відповідає вимогам чинного законодавства, такий договір підлягає переукладенню, якому передує відповідне рішення місцевої ради.

[...]
Начало
[2885] [ 2886 ] [ 2887 ] [ 2888 ] [ 2889 ] [ 2890 ] [ 2891 ] [ 2892 ] [ 2893 ] [ 2894 ] [ 2895 ] [ 2896 ] [ 2897 ] [ 2898 ] [ 2899 ] [ 2900 ] [ 2901 ] [ 2902 ] [ 2903 ] [ 2904 ]

Информация с сайта: pv-gazeta.dp.ua