Європейська Комісія пропонує інтегрований пакет з питань енергетики...
...та зміни клімату для зниження викидів у 21-му столітті


Європейська Комісія сьогодні запропонувала комплекс заходів у контексті запровадження нової енергетичної політики для протидії зміні клімату та підтримки енергетичної безпеки і конкурентоспроможності ЄС. Пакет пропозицій встановлює ряд амбітних цілей щодо викидів газів, які викликають парниковий ефект, і відновлюваних джерел енергії та має на меті створити справжній внутрішній енергетичний ринок і посилити ефективність його регулювання.

На думку Європейської Комісії підписання міжнародної угоди щодо рамкових правил, що діятимуть після 2012 року, сприятиме скороченню викидів у розвинених країнах на 30% до 2020 року. З метою ще раз підкреслити свої наміри Європейська Комісія пропонує уже зараз скоротити викиди газу, що спричинюють парниковий ефект, щонайменше на 20% в ЄС до 2020 року, зокрема, через заходи в енергетичній галузі.

Президент Європейської Комісії Жузе Мануель Баррозу сказав: "Сьогодення окреслює наступний етап змін для Європейського Союзу. Енергетична політика була серед основних питань на початку європейського проекту. Нині ми маємо повернути її на центральне місце. Виклики зміни клімату, посилення залежності від імпорту та підвищення цін на енергоносії - ці питання стоять перед усіма країнами ЄС. Потрібні спільні дії усіх європейських країн для гарантування стабільної, безпечної та конкурентоспроможної енергетики. Пропозиції, зроблені Європейською Комісією сьогодні, свідчать про наші лідерські наміри та стратегічне бачення нової енергетичної політики для Європи, що відповідатиме зміні клімату. Ми маємо діяти сьогодні для формування світу завтрашнього".

Комісар з питань енергетичної політики Андріс Пібальгс сказав: "Якщо ми зробимо правильні рішення сьогодні, Європа може повести світ за собою до нової промислової революції: розвитку низько вуглецевої економіки. Наша мета - створити робочий внутрішній ринок для сприяння нешкідливому для довкілля та ефективному змішуванню енергоносіїв і зробити правильний вибір у сфері наукових досліджень і розробок, що дозволить визначити, чи ми здійснюватимемо управління втіленням цього сценарію, чи будемо змушені наслідувати інших".

Комісар з питань охорони довкілля Ставрос Дімас заявив: "Зміна клімату є однією з найбільших загроз нашій планеті. Протидія зміні клімату є невідкладним завданням. Сьогодні ми узгодили комплекс амбітних, але реальних цілей, які підтримають наші зусилля в усьому світі, спрямовані на обмеження зімни клімату та його найбільш жахливі наслідки. Я закликаю інші розвинені країни світу наслідувати наш приклад, піти на ті ж заходи щодо зменшення викидів і прискорити роботу над укладенням міжнародної угоди щодо зменшення викидів газів у світі".

Перед Європою стоять справжні виклики. Це - вища за 50% вірогідність, що глобальна температура підвищиться на більше, ніж 5°C протягом цього століття. За нинішніми прогнозами, за умов теперішньої енергетичної та транспортної політики це означає не спад, а зростання викидів в ЄС приблизно на 5% до 2030 року. При збереженні нинішніх тенденцій та політики залежність ЄС від імпорту енергоносіїв зросте з 50% загального споживання енергетичних ресурсів сьогодні до 65% у 2030 році. Крім того, залишається незавершеним внутрішній енергетичний ринок ЄС, що не дає громадянам і економіці ЄС можливості повністю скористатися перевагами лібералізації у сфері енергетики.

Пакет, представлений сьогодні Європейською Комісією, ставить на меті запропонувати рішення для усіх цих викликів за трьома основними напрямками:

1. Справжній внутрішній енергетичний ринок

Мета полягає у тому, щоб дати справжній вибір користувачам енергоресурсів в ЄС, як приватним, так і комерційним, а також залучити величезні інвестиції, необхідні у сфері енергетики. Єдиний ринок - це добре не лише для конкурентоспроможності, але також і для стабільності та безпеки.

Повідомлення щодо дослідження сфери конкуренції та внутрішнього ринку свідчить про необхідність подальших дій для досягнення цієї мети через чітке відділення виробництва енергії від її розподілу. Воно також закликає до посилення незалежного регуляторного контролю, беручи до уваги європейський ринок, а також національні заходи для досягнення цілі Європейського Союзу - 10%-го мінімуму рівнів взаємопід'єднання через визначення ключових обмежень і призначення координаторів.

2. Прискорення переходу до низько вуглецевої економіки

Європейська Комісія пропонує зберегти позицію ЄС, як світового лідера у сфері відновлюваних джерел енергії, закликаючи забезпечити отримання 20% своїх енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел. Це вимагатиме масивного зростання усіх секторів відновлюваних джерел енергії: електроенергії, біопалива, теплоенергії та охолодження. Мета щодо відновлюваних джерел енергії включатиме завдання запровадити використання біопалива на рівні 10%. Крім цього, пакет законодавства щодо відновлюваних джерел енергії включатиме конкретні заходи для полегшення входження на ринок як біопалива, так і теплоенергії та охолодження.

Дослідження також відіграють важливу роль для зниження вартості чистої енергії та виведення промисловості ЄС на чільне місце у галузі низько вуглецевих технологій. Для виконання цих завдань Європейська Комісія запропонує стратегічний Європейський технологічний план у сфері енергетики. Європейський Союз також збільшить щонайменше на 50% свої щорічні витрати на дослідження в енергетичній галузі протягом наступних семи років.

Наразі ядерна електроенергетика складає 14% обсягів споживання енергетики в ЄС і 30% електроенергії ЄС. Пропозиції Європейської Комісії підкреслюють, що кожна країна ЄС має вирішити, чи покладатися їй на ядерну електроенергетику. Європейська Комісія рекомендує у випадках, коли рівень ядерної енергетики знижується в ЄС, це має компенсуватися запровадженням інших низько вуглецевих джерел енергії, інакше мета зменшення викидів газів, що викликають парниковий ефект, стане ще більш проблемною.

3. Енергоефективність

Європейська Комісія ще раз наголошує на завданні заощадження 20% загального обсягу споживання первинних енергоресурсів до 2020 року. Якщо вдасться успішно виконати це завдання, то до 2020 року ЄС використовуватиме приблизно на 13% менше енергоносіїв, ніж сьогодні, заощаджуючи 100 млрд. євро і близько 780 тонн CO2 щороку.

Європейська Комісія пропонує прискорити запровадження транспортних засобів з економним використанням пального; посилити стандарти та покращити маркування приладів; покращити побутове споживання енергоресурсів у ЄС і ефективність генерування, передачі та розподілу тепло- та електроенергії. Європейська Комісія також пропонує укласти нову міжнародну угоду щодо енергоефективності.

Пропозиції за цими трьома напрямками потрібно буде підкріпити послідовною зовнішньою політикою, що заслуговуватиме на довіру.

Єдина міжнародна енергетична політика ЄС

Європейський Союз не здатний виконати свої завдання у сфері енергетики та зміни клімату самотужки. Це потребує співпраці як з розвинутими країнами, так і з країнами, що розвиваються, як зі споживачами, так і з виробниками енергоресурсів. Європейський Союз планує розробити дієві механізми солідарності для врегулювання кризових ситуацій щодо поставок енергоносіїв і активної розробки спільної зовнішньої енергетичної політики для поступового об'єднання підходів щодо третіх країн. Він намагатиметься розвивати дійсні енергетичні партнерства з постачальниками на принципах прозорості, передбачуваності та взаємності.

Спираючись на процес консультацій щодо Зеленої книги, оприлюдненої у 2006 році, Європейська Комісія вже досягла прогресу у розробці більш послідовної зовнішньої енергетичної політики, про що свідчить створення мережі кореспондентів енергетичної безпеки. Європейська Комісія пропонує цілу серію конкретних заходів для посилення міжнародних угод, включаючи Угоду про енергетичну хартію, кліматичний режим після Кіотського протоколу, поширення торгівлі частками викидів на глобальних партнерів і продовження двосторонніх угод з третіми країнами, щоб зробити енергетику невід'ємною частиною усіх зовнішніх відносин ЄС, особливо у контексті Європейської політики сусідства. У якості основних нових ініціатив Європейська Комісія пропонує розвивати комплексне африкансько-європейське партнерство та укласти міжнародну угоду щодо енергоефективності.

Конкретні заходи потрібні негайно. Взяті разом вивчення галузі, перегляд стратегії та план дій утворюють основу запропонованої нової Європейської енергетичної політики. Цей процес має на меті перетворити принципи у конкретні законодавчі пропозиції. Європейська Комісія подасть свої пропозиції у сфері енергетики та зміни клімату для на затвердження під час засідання Європейської Ради навесні цього року, а також запропонує відповідне законодавство у світлі цих дискусій.

[...]
Начало
[166] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ]

Информация с сайта: pv-gazeta.dp.ua